SHARE 21


4.21.14. prompt: TRAP

jackie avery, painter
dave benz, artist
Shawn Bowman, fictional realist
courtenay hameister, memoirist
kevin meyer, writer
matt mount, barkeep
anne rasmussen, writer
matt sipes, sculptor
elizabeth start, mixed-media artist
lucas swick, musician
cara ungar-gutierrez, thinker 


SHARE 20

10.28.13. prompt: DECAY

Artists:

dave benz, artist
Shawn Bowman, artist
jim brunberg, musician
nolan calisch, photographer/artist
jen coleman, poet
firiel harbin, actor/sketch-writer/mua
giuseppe lipari, artist
daniela molnar, illustrator
anne rasmussen, writer
kerri rosenstein, artist
kelsey snook, designer/strategist/storyteller
bill wadhams, musician                                   Every August Now
                                        by Firiel Harbin

SHARE 19


6.17.13. prompt: MANUFACTURE

Artists:

steve aman, musician
shawn bowman, writer/maker
brad cohen, writer
sara dolan, artist
zoe mcguire, artist
daniela molnar, illustrator
nina maria montenegro
leann o'rourke, photographer
carrie padian, writer
amit singh, chef at trés bella casa
matt sipes, sculptor
bill wadhams, musician